صلح با دیگری؛ مبنایی برای صلح جهانی

بازخوانی مولفه­ های صلح بر مبنای رویکردی جماعت­گرایانه

دکتر مجتبی مقصودی1

شهاب دلیلی2

چکیده

بر اساس نظریات کلاسیک لیبرالیستی، مشخصا تا به امروز علت بروز اکثر جنگ ها، رویکرد جهان شمول گرایانه و تعمیمی به هنجارها، ارزش ها و هویت های دیگر جوامع بوده است؛ این نظریات و این رویکردها علیرغم فراگیری با انتقاداتی از سوی جماعت گرایان روبرو شده است. از جمله آن انتقادات می توان به نقد شیوه شناسایی هویت دیگری در نظریه لیبرالیسم اشاره نمود.


چکیده مقاله " صلح با دیگری؛ مبنایی برای صلح جهانی"

چکیده مقاله دکتر مجتبی مقصودی برای همایش بین المللی "آینده جهان اسلام در افق 1414"

اقدامات درست، تنها کنترل کرونا و هراس اجتماعی است

فراخوان مقاله : « بحران کرونا و سیاست در ایران »

فراخوان مقاله فصلنامه مطالعات ملی

قصه گوی حال و روز مردم

صلح ,نظریات ,هویت ,های ,چکیده ,مبنایی ,برای صلح ,صلح با ,مبنایی برای ,صلح جهانی ,دیگری؛ مبنایی

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله آموزشی سایت گویا کتاب اشعار میلاد فرحمند Accounting Belle Reine jill valentine وابسته به سایت خردمندان خیالپرداز نادان sobhejahani bestteachers115 عروسک پارچه ای